MVO

Zilveren medaille EcoVadis

MVO

Onze producten worden voornamelijk gebruikt in de context van infrastructuur en communicatienetwerken. Dit houdt in dat wij een balans moeten creëren tussen hoogwaardige, betrouwbare, veilige producten en duurzame artikelen met een lange levenscyclus.

We streven naar een hoge duurzaamheid door enerzijds het optimaliseren van de initiële kost: het beperken van grondstoffenverbruik, een maximale recyclage van afvalwater, recyclage van productieoverschotten, beperking en optimalisatie van de energieverbruiken, de optimalisatie van transportmogelijkheden en anderzijds door het beperken van de totale voetafdruk door de levenshorizon van onze producten zo hoog mogelijk te plaatsen.

People

Onze goed opgeleide medewerkers wonen allemaal in de nabije omgeving van het bedrijf. Op die manier genieten we allen van een optimale work-life balans.

Planet

In de afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op groene energie en recyclage van grondstoffen. Er wordt ook actief gewerkt aan het beperken van het energieverbruik.

Profit

Een gezonde winstgevendheid en een duidelijke focus zorgt er voor dat we blijvend kunnen investeren in het duurzaam uitbouwen van onze onderneming.

Privacy beleid


BEKIJK

Veiligheid met derden

BEKIJK

Disclaimer


BEKIJK

Beleidsverklaring

BEKIJK

Mensenrechten en arbeid

BEKIJK